Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Tmi Tanssikoulu Elina Keskitalo (tanssien.fi)
Y-tunnus: 1902637-4
Osoite: Laivalahdenkaari 26 D 45, 00810 Helsinki
Puh. 040 - 557 2029
Sähköposti: info@tanssien.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Elina Keskitalo
Puh. 040 - 557 2029
Sähköposti: info@tanssien.fi

Henkilörekisterin nimi

Henkilö- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötiedot, jotta meillä on mahdollisuus tarjota asiakkaiden tarpeisiin parhaiten sopivia palveluja. Käytämme henkilötietoja, jotta voimme täyttää sopimusten mukaiset velvollisuutemme, ja jotta voimme tehdä tarjouksia ja antaa palveluita.

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä ja käsitellä (varmentaa) tiedot ennen tarjouksen ja sopimuksen tekemistä. Säilytämme tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin vaativat.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme henkilö- ja yhteystiedot: nimi, osoitteet (ml. postiosoite), puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

- Pyydämme henkilötiedot suoraan asiakkaalta.
- Asiakas kirjaa tietonsa ilmoittautumislomakkeeseen. 

Henkilötietojen luovuttaminen

Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

Muut oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää yhteystietojen poistamista, mikäli vastustaa suoramarkkinointia.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.